เกี่ยวกับผู้สอน

11

นางวีณา นาคะพันธุ์  ชื่อเล่น ครูนา

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Mobile : 087-9288202
Facebook : kru na swkj
E-mail: weena.swkj@hotmail.co.th

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญนจนบุรี
154 ม.1 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71000
Tel. 032-600631 Fax. 032-600632
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s