การนำเสนอผลงาน

การนำเสนอผลงาน ง30204

สอบปฏิบัติ 20 คะแนน การสร้างเว็บเพจ เรื่อง อาเซียน ประกอบด้วย
*ตั้งชื่อโฟลเดอร์นักเรียนภาษาอังกฤษ-เลขที่ เช่น weena-01
*สร้างโฟลเดอร์Imageใส่รูปภาพด้วย
*สร้างหัวเว็บอาเซียนด้วยphotoshop 1000x250pixel r=72pixel/inch
1.ไฟล์ index ใส่ความหมายของอาเซียน
2.ไฟล์ link1 ชื่อปุ่ม “ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน” เช่น ความเป็นมา จุดประสงค์ คำขวัญ สัญลักษณ์ ฯลฯ
3.ไฟล์ link2 ชื่อปุ่ม “ประเทศในอาเซียน” มี 10 ประเภท
4.ไฟล์ link3 ชื่อปุ่ม “ผู้จัดทำ”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s